NTS ICT

banner.png

Chức năng hoạt động chính:

  • Dịch vụ CNTT & viễn thông
  • Mua bán thiết bị CNTT & viễn thông


Thông tin liên lạc:

  • Văn phòng giao dịch : 55/10 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1 , TP. HCM
  • Tel:  +84 8 2205 2668
  • Fax: +84 8 3841 5555
  • Email: info@nts.com.vn

Tin liên quan:

Standard Post with Image

NTS HANOI

NTS HANOI

Chi tiết
Standard Post with Image

NTS Security

Chức năng hoạt động chính: Phân phối và bán sản phẩm: Kaspersky (Sản phẩm dành cho cá nhân - KAV, KIS, KMS và Sản phẩm dành cho doanh nghiệp - KOSS)

Chi tiết
Standard Post with Image

NTS System Integrative

Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Hệ Thống Nam Trường Sơn (NTSSI) hoạt động như một nhà phân phối sản phẩm và tích hợp hệ thống đáng tin cậy trong thị trường...

Chi tiết