Trình duyệt Chrome đang bị tấn công bởi lỗi Zero-Day mới – Cập nhật ngay để không bị ảnh hưởng

Trình duyệt Chrome đang bị tấn công bởi lỗi Zero-Day mới – Cập nhật ngay để không bị ảnh hưởng

Google đã tung ra các bản sửa lỗi cho 8 vấn đề bảo mật đang có trên trình duyệt Web Google Chrome, bao gồm 1 lỗ hổng bảo mật có mức độ nghiêm trọng cao đang bị tấn công tích cực ngoài thị trường đánh dấu bản vá lỗi đầu tiên cho zero-day trong năm 2022.

 Trình duyệt Chrome đang bị tấn công bởi lỗi Zero-Day mới – Cập nhật ngay để không bị ảnh hưởng Google đã tung ra các bản sửa lỗi cho 8 vấn đề bảo mật đang có trên trình duyệt Web Google Chrome, bao gồm 1 lỗ hổng bảo mật có mức độ nghiêm trọng cao đang bị tấn công tích cực ngoài thị trường đánh dấu bản vá lỗi đầu tiên cho zero-day trong năm 2022.    CVE-2022-0609 được theo dõi, được mô tả là một lỗ hổng use-after-free thành phần Hoạt ảnh, nếu khai thác thành công, có thể dẫn đến hỏng dữ liệu hợp lệ và thực thi mã tùy ý trên các hệ thống bị ảnh hưởng.  Google đã cảnh báo về các báo cáo rằng việc khai thác CVE-2022-0609 tồn tại trong thị trường công nghệ. Người có công phát hiện và báo cáo lỗ hổng này là Adam Weidemann và Clément Lecigne thuộc nhóm Phân tích mối đe dọa của Google (TAG).  Người dùng Google Chrome được khuyến nghị cập nhật lên phiên bản mới nhất 98.0.4758.102 dành cho Windows, Mac và Linux để giảm thiểu mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Điều đáng chú ý là Google đã giải quyết 17 lỗ hổng zero-day trong Chrome vào năm 2021.  Hương – Theo TheHackerNews

CVE-2022-0609 được theo dõi, được mô tả là một lỗ hổng use-after-free thành phần Hoạt ảnh, nếu khai thác thành công, có thể dẫn đến hỏng dữ liệu hợp lệ và thực thi mã tùy ý trên các hệ thống bị ảnh hưởng.

Google đã cảnh báo về các báo cáo rằng việc khai thác CVE-2022-0609 tồn tại trong thị trường công nghệ. Người có công phát hiện và báo cáo lỗ hổng này là Adam Weidemann và Clément Lecigne thuộc nhóm Phân tích mối đe dọa của Google (TAG).

Trình duyệt Chrome đang bị tấn công bởi lỗi Zero-Day mới – Cập nhật ngay để không bị ảnh hưởng Google đã tung ra các bản sửa lỗi cho 8 vấn đề bảo mật đang có trên trình duyệt Web Google Chrome, bao gồm 1 lỗ hổng bảo mật có mức độ nghiêm trọng cao đang bị tấn công tích cực ngoài thị trường đánh dấu bản vá lỗi đầu tiên cho zero-day trong năm 2022.    CVE-2022-0609 được theo dõi, được mô tả là một lỗ hổng use-after-free thành phần Hoạt ảnh, nếu khai thác thành công, có thể dẫn đến hỏng dữ liệu hợp lệ và thực thi mã tùy ý trên các hệ thống bị ảnh hưởng.  Google đã cảnh báo về các báo cáo rằng việc khai thác CVE-2022-0609 tồn tại trong thị trường công nghệ. Người có công phát hiện và báo cáo lỗ hổng này là Adam Weidemann và Clément Lecigne thuộc nhóm Phân tích mối đe dọa của Google (TAG).  Người dùng Google Chrome được khuyến nghị cập nhật lên phiên bản mới nhất 98.0.4758.102 dành cho Windows, Mac và Linux để giảm thiểu mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Điều đáng chú ý là Google đã giải quyết 17 lỗ hổng zero-day trong Chrome vào năm 2021.  Hương – Theo TheHackerNews

Người dùng Google Chrome được khuyến nghị cập nhật lên phiên bản mới nhất 98.0.4758.102 dành cho Windows, Mac và Linux để giảm thiểu mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Điều đáng chú ý là Google đã giải quyết 17 lỗ hổng zero-day trong Chrome vào năm 2021.

Hương – Theo TheHackerNews