Metasploit

 • Sự hợp tác giữa cộng đồng mã nguồn mở và hãng Rapid7, Metasploitgiúp các chuyên gia IT nhận diện các vấn đề về an ninh, xác minh lại các lỗ hổng bảo mật. Điều này cung cấp các thông tin chính xác về các nguy cơ bảo mật, giúp ngăn chặn việc thất thoát dữ liệu.
 •   Khả năng khai thác lỗ hổng thông minh, kiểm tra lại các password, quét ứng dụng web và social engineering. Các chuyên gia IT có thể cộng tác trong Metasploit, trình bày các phát hiện của họ dựa trên các nguyên lý khai thác và báo cáo cho các lỗ hổng bảo mật
 •   Metasploit có các phiên bản từ miễn phí tới các bản dành cho doanh nghiệp, tất cả đều dựa trên nền tảng Metasploit Framwork, là một phần mềm mã nguồn mở với cơ sở dữ liệu về khai thác lỗ hổng bảo mật lớn nhất.
 

Giới thiệu sản phẩm Metasploit

  Ngăn chặn các dữ liệu bị vi phạm:

 •   Metasploit giúp nhà quản trị nâng cao khả năng quản lý các lỗ hổng bảo mật của doanh nghiệp, nhận diện và xác định các loại tấn công có thể ảnh hưởng tới các lỗ hổng này.

Thiết lập độ ưu tiên cho các lỗ hổng bảo mật:

 •  Metasploit giúp nâng cao hiệu quả bảo mật cho doanh nghiệp của bạn, bởi Metasploit đưa ra mức độ ưu tiên cho các lỗ hổng bảo mật bởi chương trình quét lỗ hổng.
 •  Metasploit tích hợp với cơ sở dữ liệu từ phần mềm Nexpose, kết hợp và đánh giá lại toàn bộ các lỗ hổng bảo mật của hệ thống được Nexpose phát hiện ra. Metasploit là minh chứng cụ thể về ảnh hưởng khi lỗ hổng bị khai thác.
 •   Kết hợp với phần mềm quét lỗ hổng bảo mật Nexpose cho phép đưa ra các bản báo cáo đầy đủ về hiện trạng, độ ưu tiên của các lỗ hổng và ảnh hưởng khi lỗ hổng bảo mật đó bị khai thác.

Các dòng sản phẩm Metasploit

 • Metasploit Communitylà phiên bản miễn phí, là cách đơn giản để phát hiện và kiểm tra lại các lỗ hổng bảo mật với các cách khai thác, cho phép kết hợp với giải pháp quét lỗ hổng Nexpose.
 • Metasploit ExpressGiúp quản trị mạng, giám sát các tài nguyên, thiết lập độ ưu tiên cho các lỗ hổng, kiểm tra mật khẩu, và nhiều hình thức khai thác khác với giao diện và báo cáo đầy đủ.
 • Metasploit ProLà phiên bản cao cấp nhất của Metasploit giúp các doanh nghiệp lớn ngăn chặn các nguy cơ dữ liệu bị vi phạm, thiết lập kiểm tra bảo mật, thiết lập độ ưu tiên, kiểm tra và đánh giá lại các lỗ hổng bảo mật cho doanh nghiệp.
 • Metasploit được cài đặt độc lập trên một máy tính có thể kết hợp cùng giải pháp Nexpose để thành một giải pháp tổng thể từ phát hiện, đánh giá lại toàn bộ các lỗ hổng bảo mật và nguy cơ mạng.
 • Nền tảng cài đặt MetasploitWindows hoặc Linux
 • Cấu hình cài đặt: CPU: 2 GHz+ processor, 2 GB RAM available (4 GB recommended), 500MB+ available disk space, 10/100 Mbps network interface card