Standard Post with Image

NTS - Kaspersky đến thăm và tặng quà...

Quỹ hỗ trợ Giáo dục NTS-Kaspersky đến thăm và trao tặng học phẩm cho học sinh nghèo hiếu học tại...

Chi tiết
Standard Post with Image

Chương trình từ thiện tại An Giang và...

Ông Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Công ty CP Nam Trường Sơn Cần Thơ (thuộc NTS Group) cùng một số thành...

Chi tiết
Standard Post with Image

NTS – Kaspersky tặng học phẩm cho học...

Quỹ hỗ trợ Giáo dục NTS-Kaspersky đến thăm và trao tặng học phẩm cho học sinh nghèo học giỏi tại...

Chi tiết
Standard Post with Image

NTS – Kaspersky trao tặng học phẩm nhân...

Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS-Kaspersky thực hiện chương trình trao tặng học phẩm cho 100 học sinh nghèo...

Chi tiết
Standard Post with Image

NTS – Kaspersky tặng học phẩm cho học...

Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS - Kaspersky đã đến Bến Tre thực hiện chương trình hỗ trợ học phẩm năm học...

Chi tiết
Standard Post with Image

Công bố thành lập "Quỹ hỗ trợ giáo dục...

NTS Group đã chính thức công bố thành lập quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục NTS-Kaspersky trực thuộc NTS.

Chi tiết