Thiết bị NetGear ProSafe VPN Firewall

Thiết bị NetGear ProSafe VPN Firewall là lựa chọn hợp lý cho kết nối an toàn giữa trụ sở tới các chi nhánh và viễn thông, nó cung cấp toàn quyền truy cập an toàn giữa các trụ sở từ xa/văn phòng chi nhánh và viễn thông. Thiết bị cung cấp tường lửa Stateful Packet Inspection (SPI), Virtual Private Network (VPN), Network Address Translation (NAT), mã hóa AES và 3DES, bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ (DoS), chống thư rác (tùy chọn), lọc nội dung và nhiều tính năng khác.

Đặc điểm và tính năng:

•   Bảo vệ hệ thống mạng cốt lõi của doanh nghiệp

ProSafe VPN Firewall với chức năng SSL và IPSec VPN cung cấp bảo vệ cốt lõi cho hệ thống mạng của doanh nghiệp

•   Bảo mật

  VPN Firewall cung cấp cho doanh nghiệp với các tính năng an toàn cần thiết cho hệ thống mạng, tường lửa Stateful Packet Inspecion(SPI), bảo vệ trước các cuộc tấn công DoS, và đa dạng VPN pass-through, Syslog, SNMP và báo cáo email cho phép giám sát mạng toàn diện

Đồng thời cung cấp các tính năng bảo mật VPN site – to – site và client – to – site

•   Tin cậy

  Cổng WAN GE hỗ trợ kết nối cáp Ethernet hoặc băng rộng DSL. Những model với nhiều cổng WAN có thể hoạt động ở một trong hai chế độ load – balancing hoặc fail – over. Chế độ load-balancing cho phép thông lượng tối đa bằng tận dụng kết nối WAN để phân chia lưu lượng thông qua 2 kết nối băng rộng, có thể với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Như một sự lựa chọn cổng WAN thứ 2 có thể được cấu hình như kết nối fail – over trong trường hợp bị mất kết nối thứ nhất, thêm một phương pháp nữa cung cấp độ tin cậy cao.

•  Dễ dàng xử dụng

 Tự động nhận diện kết nối tới nhà cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng, giao diện Web-base người dùng thân thiện, với giao diện cấu hình trung tâm và trợ giúp cấu hình của Netgear Prosafe giúp tiết kiệm thời gian cài đặt. Với giao diện người dùng đồ họa cho phép quản lý một cách đơn giản và dễ dàng.

 

 

Model và tài liệu tham khảo:

•  Model: FVS318G, FVS318N,  FVS336G, SRX5308