ProSecure UTM

ProSecure UTM là dòng Tường lửa thế hệ mới tất cả trong một, đó là sự kết hợp giữa tường lửa ứng dụng tiên tến với công nghệ bảo mật mạnh mẽ nhất dành cho doanh nghiệp như anti-virus, anti-spam, web filtering và IPS để bảo vệ cho doanh nghiệp trước những mối đe dọa và nguy cơ ngày nay về ứng dụng, web, email và bảo mật mạng.

Đặc điểm và tính năng

•  Tường lửa UTM All in one

•  Cả Advanced Application Control Firewall Monitors và  Controls Application Use trên cùng hệ thống mạng

•  Anti-Virus dựa trên công nghệ điện toán đám mây với hơn 45 triệu mẫu Virus

•  Patented Stream-Scanning Technology Ensures Minimal Latency

•  Hybrid In-the-Cloud Anti-Spam Leverages Intelligence from the Cloud for Accurate Spam Detection

•  Hybrid In-the-Cloud Web Filter Enforces Internet Usage Policies

•  Zero Hour Threat Protection stops Unknown Threats in Real-time

•  IPsec & SSL VPN cho truy cập từ xa an toàn

•  Lựa chọn cho tính năng bảo vệ thêm một cách đơn giản

Không tính License trên User

 

 

Model và tài liệu tham khảo:

•  Model: UTM5, UTM9S, UTM10, UTM25, UTM25S, UTM50, UTM150