Mạng TDM DDN cho nhà cung cấp dịch vụ thuê kênh riêng

Mạng DDN được thiết kế có khả năng cung cấp các kênh thuê riêng tốc độ nx64kbps cho các thuê bao ở tất cả Huyện và thị xã trên phạm vi một Tỉnh.

 

Những điểm nổi bật của giải pháp

  • Cung cấp nhiểu loại dịch vụ truy cập và các giao tiếp khác nhau: TDM, X.25, Frame Relay, Internet, Leased Line
  • Mô hình của các giải pháp tương lai theo hướng từ BASEBAND sang BROADBAND
  • Quản lý mạng theo mô hình quản lý tập trung
  • Chi phí đầu tư hợp lý với OPEX (Operating Expense) và CAPEX (Capital Expenditure) thấp

Sơ đồ minh họa

 

 

Tham khảo thêm tại: www.telindus.com để biết thêm thông tin.

Tin liên quan:

Standard Post with Image

Mạng truy nhập băng thông DSL

Giải pháp này có thể áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ ISP. Dung lượng phục vụ của hệ thống lên đến vài chục ngàn thuê bao và dễ dàng nâng cấp, mở...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp tối ưu băng thông, quản lí lưu lượng cho mạng WAN

Hệ thống quản lý băng thông đầy đủ nhất đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp lớn như ngân hàng, các tổ chức chính phủ, các nhà cung cấp dịch vu...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp giám sát Video qua mạng

Những điểm nổi bật của giải pháp : Sử dụng H.320 thay cho JPEG, Sử dụng bộ thu mềm thay cho bộ thu cứng...

Chi tiết