Mạng TDM DDN cho nhà cung cấp dịch vụ thuê kênh riêng

Mạng DDN được thiết kế có khả năng cung cấp các kênh thuê riêng tốc độ nx64kbps cho các thuê bao ở tất cả Huyện và thị xã trên phạm vi một Tỉnh.

 

Những điểm nổi bật của giải pháp

  • Cung cấp nhiểu loại dịch vụ truy cập và các giao tiếp khác nhau: TDM, X.25, Frame Relay, Internet, Leased Line
  • Mô hình của các giải pháp tương lai theo hướng từ BASEBAND sang BROADBAND
  • Quản lý mạng theo mô hình quản lý tập trung
  • Chi phí đầu tư hợp lý với OPEX (Operating Expense) và CAPEX (Capital Expenditure) thấp

Sơ đồ minh họa

 

 

Tham khảo thêm tại: www.telindus.com để biết thêm thông tin.

Tin liên quan:

Standard Post with Image

Tư vấn giải pháp

Các giải pháp tích hợp khác nhau: WAN/LAN/IP/DDN/Video/ISDN/ DSLAM/Broadband/Voice... Giải pháp dành cho quản lý hệ thống và an ninh mạng:...

Chi tiết
Standard Post with Image

Triển khai dự án

Khảo sát và chuẩn bị tại chỗ. Lắp đặt và nghiệm thu hệ thống. Sửa lỗi và kiểm tra thiết bị tại chỗ.

Chi tiết
Standard Post with Image

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365. Bảo hành thiết bị theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất

Chi tiết