Trang chủ Hoạt động của quỹ Công bố "Biên Bản Xác Nhận Tài Chợ Cho Giáo Dục" cho 2 tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang
Công bố "Biên Bản Xác Nhận Tài Chợ Cho Giáo Dục" cho 2 tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang

Vừa qua công ty CP CNTT & TT Nam Trường Sơn đã ký 2 "Biên Bản Xác Nhận Tài Chợ Cho Giáo Dục" cho 2 tỉnh Hậu GiangKhánh Hòa. Đây là một chương trình nhằm đưa Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS Kaspersky tớii các vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn của tổ quốc, với mục tiêu chung tay góp sức để giúp đỡ các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí và nghị lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

 

Dưới đây là 2 biên bản xác nhận:

-Biên bản xác nhận tài trợ cho tỉnh Khánh Hòa:

BB_TT_GD_TINH_KHANH_HOA

 

-Biên bản xác nhận tài trợ cho tỉnh Hậu Giang:

 

BBTT_GD_TINH_HAU_GIANG_