Trang chủ Gửi email cho NTS Group
NTS Group
Địa chỉ:
20 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt nam

Điện thoại: (08) 38 41 80 80
 Fax: (08) 38 41 55 55
http://www.nts.com.vn