Các gói dịch vụ

Tư vấn giải pháp

 • Các giải pháp tích hợp khác nhau: WAN/LAN/IP/DDN/Video/ISDN/DSLAM/Broadband/Voice...
 • Giải pháp dành cho quản lý hệ thống và an ninh mạng: Firewall/VPN/Antivirus/IPS/IDS/Traffic Management (QoS)
 • Giải pháp cho backup, dự phòng: ISDN Backup...

Triển khai dự án

 • Khảo sát và chuẩn bị tại chỗ.
 • Lắp đặt và nghiệm thu hệ thống.
 • Sửa lỗi và kiểm tra thiết bị tại chỗ.
 • Kiểm tra tổng thể và tối ưu hóa khá năng làm việc của hệ thống , thiết bị.

Chuyển giao:

* Cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan trực tiếp đến thiết bị, hệ thống sẽ đưộc triển khai

* Xây dựng, cung cấp thủ tục làm việc liên quan, bao gồm thủ tục nghiệm thu, đo thử.

* Tài liệu đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên kỹ thuật phía khách hàng

Hỗ trợ kỹ thuật & bảo hành

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365.
 • Bảo hành thiết bị theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất

Thay thế thiết bị tạm thời

 • Cho phép thay thế thiết bị hư hỏng tại khách hàng trong khi chờ sửa chữa, bảo hành

Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ

 • Gửi nhân viên đến hỗ trợ khách hàng tại chỗ khi có yêu cầu

Thay thế ngay thiết bị hư hỏng

 • Thiết bị hư hỏng sẽ được thay thế ngay khi sự cố xảy ra

Cho thuê thiết bị, hệ thống

 • Hình thức cho thuê và chuyển giao
 • Cho thuê và trả lại.