Trang chủ Ban Lãnh đạo
banner.png
Ban Lãnh đạo
  • Chairman: Mr. Nguyễn Thanh Tú
  • Managing Director (NTS ICT): Mr. Nguyễn Thanh Tú
  • Financial Controller: Mrs. Trịnh Thị Minh Tâm
  • Managing Director (NTSS): Mr. Ngô Trần Vũ
  • Managing Director (NTS SI): Mr. Phan Minh Song
  • Managing Director (NTS Hà Nội): Mrs. Vũ Thị Lan Phương
  • Managing Director (NTSD Hà Nội): Mr. Vũ Mạnh Thảo
  • Managing Director (NTS Đà Nẵng): Mr. Nguyễn Xuân Trọng