Hệ thống lọc Web

Những điểm nổi bật của giải pháp

  • Dễ dàng triển khai chức năng lọc nội dung truy cập web vào cơ sở hạ tầng mạng hiện tại
  • Kết hợp với hệ thống tường lửa hiện có, đảm bảo các chính sách lọc được thực thi một cách triệt để
  • Mang lại cho khách hàng các giá trị sau:
  • Dễ dàng mở rộng hệ thống
  • Hoạt động ổn định

Sơ đồ minh họa 

G9

Tham khảo thêm tại: www.websense.com để biết thêm thông tin

Tin liên quan:

Standard Post with Image

Thay thế thiết bị tạm thời

Cho phép thay thế thiết bị hư hỏng tại khách hàng trong khi chờ sửa chữa, bảo hành

Chi tiết
Standard Post with Image

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365. Bảo hành thiết bị theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất

Chi tiết
Standard Post with Image

Triển khai dự án

Khảo sát và chuẩn bị tại chỗ. Lắp đặt và nghiệm thu hệ thống. Sửa lỗi và kiểm tra thiết bị tại chỗ.

Chi tiết