Standard Post with Image

Giải pháp hội nghị truyền hình

Giải pháp truyền hình hội nghị cho phép doanh nghiệp tổ chức các cuộc họp truyền hình qua mạng IP...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp bảo mật toàn diện, đa lớp

Giải pháp được triển khai cho dự án 112CP cho hệ thống UBND tại các Tỉnh thành. Hệ thống gồm 2 lớp...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp chống xâm nhập (IPS) chuyên...

Giảm thiểu rủi ro cho hệ thống theo phương pháp chủ động - Thiết bị phát hiện và ngăn chặn xâm nhập...

Chi tiết
Standard Post with Image

Hệ thống lọc Web

Những điểm nổi bật của giải pháp Dễ dàng triển khai chức năng lọc nội dung truy cập web vào cơ sở...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp xác thực user cho hệ thống...

Những điểm nổi bật của giải pháp Khắc phục nhược điểm của hệ thống mật khẩu cố định Cung cấp hệ...

Chi tiết