Standard Post with Image

Tư vấn giải pháp

Các giải pháp tích hợp khác nhau: WAN/LAN/IP/DDN/Video/ISDN/ DSLAM/Broadband/Voice... Giải pháp...

Chi tiết
Standard Post with Image

Triển khai dự án

Khảo sát và chuẩn bị tại chỗ. Lắp đặt và nghiệm thu hệ thống. Sửa lỗi và kiểm tra thiết bị tại...

Chi tiết
Standard Post with Image

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365. Bảo hành thiết bị theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất

Chi tiết
Standard Post with Image

Thay thế thiết bị tạm thời

Cho phép thay thế thiết bị hư hỏng tại khách hàng trong khi chờ sửa chữa, bảo hành

Chi tiết
Standard Post with Image

Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ

Gửi nhân viên đến hỗ trợ khách hàng tại chỗ khi có yêu cầu

Chi tiết
Standard Post with Image

Thay thế ngay thiết bị hư hỏng

Thiết bị hư hỏng sẽ được thay thế ngay khi sự cố xảy ra

Chi tiết
Standard Post with Image

Cho thuê thiết bị, hệ thống

Hình thức cho thuê và chuyển giao Cho thuê và trả lại.

Chi tiết
Standard Post with Image

Mạng TDM DDN cho nhà cung cấp dịch vụ...

Mạng DDN được thiết kế có khả năng cung cấp các kênh thuê riêng tốc độ nx64kbps cho các thuê bao ở...

Chi tiết
Standard Post with Image

Mạng truy nhập băng thông DSL

Giải pháp này có thể áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ ISP. Dung lượng phục vụ của hệ thống lên...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp tối ưu băng thông, quản lí...

Hệ thống quản lý băng thông đầy đủ nhất đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp lớn như ngân hàng, các...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp giám sát Video qua mạng

Những điểm nổi bật của giải pháp : Sử dụng H.320 thay cho JPEG, Sử dụng bộ thu mềm thay cho bộ thu...

Chi tiết
Standard Post with Image

Giải pháp Video Streaming cho ứng dụng...

Những điểm nổi bật của giải pháp: Hệ thống phát tán thông tin điện tử cung cấp những thông tin mới...

Chi tiết