Giải pháp xác thực user cho hệ thống truy cập từ xa

Những điểm nổi bật của giải pháp

  • Khắc phục nhược điểm của hệ thống mật khẩu cố định

  • Cung cấp hệ thống xác thực và phân quyền mạnh cho các ứng dụng liên quan đến Web, VPN, thin-client, và các ứng dụng không dây

  • Cung cấp nhiều lựa chọn phần cứng xác thực khác nhau: Tokens, text-messaging to wireless devices, software tokens, digital certificates, smart cards, biometrics

  • Hệ thống có thể cài đặt và quản trị dễ dàng

Sơ đồ minh họa

 

G10

 

Tham khảo thêm tại: www.securecomputing.com để biết thêm thông tin

Tin liên quan:

Standard Post with Image

Thay thế thiết bị tạm thời

Cho phép thay thế thiết bị hư hỏng tại khách hàng trong khi chờ sửa chữa, bảo hành

Chi tiết
Standard Post with Image

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365. Bảo hành thiết bị theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất

Chi tiết
Standard Post with Image

Triển khai dự án

Khảo sát và chuẩn bị tại chỗ. Lắp đặt và nghiệm thu hệ thống. Sửa lỗi và kiểm tra thiết bị tại chỗ.

Chi tiết